JOSEF BAIERL

pepik-bus1976 - dosud

Toto jméno bude navždy spojeno se zpíváním v Sušici. Snad každý zpěváček zná tohoto muzikanta, který muzice opravdu zasvětil celý svůj život. Myslím si, že snad každého člověka z našeho města přihlásila maminka alespoň do Broučků nebo do Sluníček. Já zpívám ve sboru už od čtyř let a i když toho někdy máme po krk a remcáme kolik akcí máme, jak málo volného času nám zbývá, a taky tohle a tamto, tak stejně pokračujeme, protože za tu legraci, co užijeme na zkouškách, na soustředěních a zájezdech, to určitě stojí. A za to za všechno děkujeme jednomu člověku, díky kterému má sušické zpívání dlouholetou tradici - Josefovi Baierlovi. Proto než si budeme povídat o sborech, prozradím vám něco málo o osobě tohoto člověka.

Josef Baierl se narodil jako syn elektrikáře a prodavačky 19.února 1942 v Ondřejovicích u Janovic. V září roku 1948 nastoupil na osmiletou základní školu do Janovic nad Úhlavou. Výraznější hudební vzdělání získal až na jedenáctileté škole v Klatovech, kde chodil do sboru Jana Dolanského. V Klatovech se zároveň učil na housle u L.Velkoborského. Sám o svém hudebním vzděláním řekl: "U mě to bylo jiné než u dětí, které dneska chodí do ZUŠ od šesti let. Já se chtěl učit. A protože jsem bydlel v pronájmu a paní domácí nesnášela housle, tak jsem musel cvičit ve sklepě a na půdě." Hudební školu úspěšně absolvoval již po dvou letech (1958). Po jedenáctileté škole odešel do Plzně, kde studoval na Pedagogickém institutu čtyři roky učitelství pro II.stupeň základních škol, aprobace český jazyk-dějepis-hudební výchova. Ke sbormistrování přivedl p.Baierla PhDr.Jaromír Klobouk. Po návratu z vojenské služby, tj. roku 1965, začal učil ve strašínské základní škole a založil zde svůj první školní sbor. O tři roky později vznikl další školní sbor, tentokrát v Petrovicích, kam byl Josef Baierl přeložen. V dalším roce položil základy třetímu školnímu sboru a ZDŠ Nejedlého v Sušici, z kterého se postupem času vyvinul Sušický dětský sbor. Roku 1967 se oženil s Helenou Vorudovou. Mají čtyři děti - Tomáše (1969), Zuzanu (1971), Lucii (1976) a Lukáše (1977). V současné době byl manželům Baierlovým svěřen do pěstounské péče čtyřletý Daniel Kovacs. V roce 1973 se stal členem učitelského sboru ZUŠ v Sušici jako učitel houslí, zobcové flétny a hudební nauky. Několik vyučoval externě hudební výchovu na sušickém gymnáziu. Kromě SDS je od roku 1976 sbormistrem smíšeného sboru Svatobor. Dlouhá léta byl předsedou západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů a dodnes je členem Ústředního poradního sboru v Praze. Od roku 1998 je zároveň členem městského zastupitelstva v Sušici.
A co o své práci řekl on sám: "Moje práce pro mě znamená to, po čem touží plno lidí. Totiž to, aby jejich zaměstnání bylo zároveň jejich koníčkem. A mě se to povedlo."

RICHARD SCHMIDT

1945-1945

Nastoupil po smrti Fr. Citta a sbor vedl do doby než se vrátil Josef Suchan, to znamená, že podle jeho taktovky se řídil sbor pouze rok. Byl učitelem hudby, ředitelem kůru, velmi dobře hrál na varhany, violu, housle, a byl zároveň i vynikajícím zpěvákem.

FRANTIŠEK CITTA

1941-1944

František Citta zastupoval Josefa Suchana v době jeho zatčení gestapem. V Sušici působil jen krátce a to v letech 1941 - 1944, kdy zemřel. Byl to výborný pedagog a připravil několik žáků na konzervatoř. Příkladem je třeba jeho dcera Marta Cittová - Procházková.

JOSEF SUCHAN

1936-1941
1945-1976

Do Sušice přišel roku 1934 a pracoval zde jako učitel a ředitel ZDŠ v Sušici Husovo náměstí Za jeho vedení koncertoval sbor ve Vodňanech, Písku, Volyni, Plzni, Kašperských Horách atd. V roce 1941 byl zatčen gestapem, ale po válce se před sbor vrátil.

VÁCLAV VAVRÝN

1909-1939

V letech 1908-1939 byl učitelem na sušickém gymnáziu a poskytoval zde nepovinné hodiny zpěvu. Za jeho působení dosáhl sbor obrovského rozkvětu.

V.Šafránek, K. Folberger, F.Slíva, D.Wünsch, J.Malý

1894-1909


FRANTIŠEK GERNER

1864-1894

Novým dirigentem Svatoboru se stal roku 1864. Absolvoval pedagogický kurz a varhanickou školu. 43 let pracoval jako učitel. Zároveň byl prvním ředitelem dívčí obecné školy. V roce 1873 podal návrh o rovnoprávném členství žen ve sboru, návrh byl přijat.

VÁCLAV KRATOCHVÍL

1859-1864

Václav Kratochvíl byl nejen spolkovým sbormistrem, ale také jeho předsedou. Skládal písně a hudbu k Pravdovým hrám. Je autorem písně, kterou sušičtí obyvatelé zpíva-li jako hymnu města Sušice. Jmenovala se " V údolí tom čarokrásném"