Volnost, rovnost, bratrství a láska

04.07.2012, 16:40, Petra Hoblová

Tak zní odkaz zakladatelů Sokolského hnutí, které v těchto dnech oslavuje 150 let od svého založení.

Pěveckému sboru Svatobor se dostalo mimořádné cti, když nás pěvecký sbor Gaudium Praha přizval k účasti na hudebním doprovodu slavnostní mše v katedrále sv. Víta na Pražském hradě v neděli 1.července 2012, při příležitosti zahájení Sokolského sletu. Mši celebroval pan kardinál Dominik Duka.


 

Slavnostní okamžiky si každý musí prožít sám v sobě a je velice těžké se se slavností té chvíle dělit s někým, kdo u toho nebyl. Nevím, jak kdo to prožíval, když katedrálou kráčel průvod kardinála a krajanských spolků Sokola z mnoha zemí světa se svými historickými prapory. Klenbou se nesla zpívaná Sokolská hymna za zvuku zvonů chrámu sv. Víta a varhan a já měl v duchu před sebou svého tátu v Sokolském kroji…. A potom už se nesla katedrálou slavná mše D-dur Antonína Dvořáka - Lužanská v provedení našich dvou sborů a s doprovodem varhan.

 

 

Pan kardinál při kázání vzpomněl zakladatelů Sokola a něco z jeho dlouhé historie. Připomenul nám, že vždy, když sokolové museli svléci a ukrýt své kroje, nebylo v naší zemi dobře.

 

A protože sokolové byli účastníky prvního, druhého i třetího odboje, vyzval všechny přítomné, věřící i nevěřící, jakéhokoliv vyznání či bez vyznání, k účasti na čtvrtém odboji:

-odboji proti malověrnosti, -odboji proti lži a násilí, -odboji proti nespravedlnosti, i k odboji proti někdy vnucované blbé náladě. A tady se zase můžeme vrátit k sokolskému heslu: Volnost, rovnost, bratrství a láska.

 

A potom jsem se ani nestyděl za slzy v očích, když chrámem burácely varhany a všichni účastníci zpívali Kde domov můj.

 

 

Zvláštní poděkování patří vám, Zdeno Součková a Pepíku Baierle, naši sbormistři. Za to, že jste nás na něco takového připravili. Dokázali jste nás umravnit, naučili zpívat a při tom prožít tyto vzácné chvíle. Oba věnujete právě tomu celý svůj život a proto poděkování a lásku vám.

 

Za Svatobory Ivan Čámský, prezident.

 
« Zpět


Diskuse: "Volnost, rovnost, bratrství a láska"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře